Učenici Naslov rada Nastavnik/
Mentor
Naziv škole
Budimir Kliček
Igor Balažinec
Vatreni kotač Damir Kliček
Tomislav Horvat
Elektrostrojarska škola,
Varaždin
Luka Marohnić
Darko Marasović
Konstrukcija elektrostatičkog generatora Tea Prohaska I. Gimnazija,
Zagreb
Tomislav Alinjak
Davor Gribl
Eksperimentalno utvrđivanje zakona za idealni plin Dominik Knežević Gimnazija "Matija Mesić",
Slavonski Brod
Mihaela Justić
Sonja Miličić
Energija boja Marina Gojković Gimnazija "Matija Mesić",
Slavonski Brod
Hrvoje Ćosić
Darko Samardžija
Utjecaj zračenja mobilnih telefona Marina Gojković Gimnazija "Matija Mesić",
Slavonski Brod
Ines Mišić
Darija Perković
Eksperimentalno određivanje magnetske sile i utjecaja magnetskog polja Mirela Kuzmanović Gimnazija "Matija Mesić",
Slavonski Brod
Branka Pavetić
Lana Vitas
Primjena različitih metoda za mjerenje valne duljine svjetlosti Dominik Knežević Gimnazija "Matija Mesić",
Slavonski Brod
Doris Dumičić
Oliver Koludrović
Školski seizmograf Matejo Kuljiš Prva riječka hrvatska gimnazija,
Rijeka
Anita Bubalo
Mia Mazavac
Iskorištavanje mehaničke energije vode Lorita Ivanišin Gimnazija Dubrovnik,
Dubrovnik