SUSRETI I NATJECANJA

MLADIH FIZIČARA HRVATSKE

Učenici osnovnih škola pozvani na javno izlaganje svojih eksperimentalnih radova
(Zadar, 16. - 19. svibnja 2001. godine)

Ime i prezime Ime i prezime mentora Škola Naslov rada
1. Matej Par
Bruno Cerle
Dragutin Dumić Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb Magnusonov efekt
2. Marko Saratlija
Bruno Margetić
Dragutin Dumić Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb Vrtložne struje
3. Juraj Novak Veselko Čotić Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina Napon i hidrostatički tlak
4. Tamara Borković
Andreja Kovačić
Melita Horvat Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Sv. Juraj na Bregu Mjerenja napetosti površine tekućine
5. Lovro Tokić Lucija Spetić Osnovna škola grofa J. Draškovića, Zagreb Kako odrediti gustoću tekućine
6. Berislav Buča Ljiljana Kordić Osnovna škola Spinut, Split Mjerenje Plankove konstante pomoću LED-a
7. Beatrix Eszter Ružman
Helena Vlašić
Vlado Halusek Osnovna škola Kloštar Podravski Izvod formule za kinetičku energiju
8. Ida Tepalović Dragutin Horvatović Osnovna škola Kuršanec Određivanje promjera molekule motornog ulja sintetične osnove SAE 10 W-40

<< POVRATAK