SUSRETI I NATJECANJA

MLADIH FIZIČARA HRVATSKE

Poredak učenika osnovnih škola na državnom natjecanju mladih fizičara Hrvatske - eksperimentalni radovi
(Zadar, 16. - 19. svibnja 2001. godine)

I. nagrada
Naziv rada Mentor
Berislav Buča Mjerenje Plankove konstante pomoću LED-a Ljiljana Kordić (OŠ Spinut, Split)
Beatrix Eszter Ružman
Helena Vlašić
Izvod formule za kinetičku energiju Vlado Halusek (OŠ Kloštar Podravski)
Lovro Tokić Kako odrediti gustoću tekućine Lucija Spetić (OŠ grofa Janka Draškovića, Zagreb)
II. nagrada
Ida Tepalović Određivanje promjera molekule motornog ulja sintetične osnove Dragutin Horvatović (OŠ Kuršanec)
III. nagrada
Tamara Borković
Andreja Kovačić
Mjerenja napetosti površine tekućine Melita Horvat (OŠ Ivana Gorana Kovačića, Sv. Juraj na Bregu)


<< POVRATAK