none
godina
none none none none none
none none
none
Konačne rang liste županijskog natjecanja
(nakon usklađivanja bodova) za OŠ i SŠ, 2016-2017
OSNOVNE ŠKOLESREDNJE ŠKOLE (sve grupe)
I. ZagrebačkaI. Zagrebačka
II. Krapinsko-ZagorskaII. Krapinsko-Zagorska
III. Sisačko-MoslavačkaIII. Sisačko-Moslavačka
IV. KarlovačkaIV. Karlovačka
V. VaraždinskaV. Varaždinska
VI. Koprivničko-KriževačkaVI. Koprivničko-Križevačka
VII. Bjelovarsko-BilogorskaVII. Bjelovarsko-Bilogorska
VIII. Primorsko-GoranskaVIII. Primorsko-Goranska
IX. Ličko-SenjskaIX. Ličko-Senjska
X. Virovitičko-PodravskaX. Virovitičko-Podravska
XI. Požeško-SlavonskaXI. Požeško-Slavonska
XII. Brodsko-PosavskaXII. Brodsko-Posavska
XIII. ZadarskaXIII. Zadarska
XIV. Osječko-BaranjskaXIV. Osječko-Baranjska
XV. Šibensko-KninskaXV. Šibensko-Kninska
XVI. Vukovarsko-SrijemskaXVI. Vukovarsko-Srijemska
XVII. Splitsko-DalmatinskaXVII. Splitsko-Dalmatinska
XVIII. IstarskaXVIII. Istarska
XIX. Dubravačko-NeretvanskaXIX. Dubravačko-Neretvanska
XX. MeđimurskaXX. Međimurska
XXI. Grad ZagrebXXI. Grad Zagreb
VAŽNO: Rok za žalbe je 27.03.2017 godine. Razmatrat će se samo žalbe napisane na službenom obrascu i poslane e-poštom na adresu natjecanja@hfd.hr, ISKLJUČIVO od strane mentora i sa službene e-adrese (s nastavkom skole.hr).
none
none