none
godina
none none none none none
none none none
SAMOSTALNI EKSPERIMENTALNI RADOVI
UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 2016/2017
none
none
KALENDAR1. KRUG2. KRUG3. KRUGKRITERIJIARHIVA

Učenici osnovnih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnom povjerenstvu za fiziku, isključivo slanjem ispunjenog obrasca na e-mail adresu natjecanja@hfd.hr. Molimo da obrazac preuzmete ovdje (DOC, 34kB), da ga ispunite sa svim traženim podacima, te da ga pošaljete na navedenu e-mail adresu kao privitak (attachment). Naslov (subject) poruke neka bude OŠ eksp rad - prijava.

Rok za prijavu je 05. prosinca 2016. Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva, a broj mentora na jedan.

Do 12. prosinca 2016. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 13. veljače 2017. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 27. ožujka 2017. 04. travnja 2017. prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove slati u tiskanom obliku na adresu državnoga povjerenstva s naznakom "OŠ – eksperimentalni radovi" i emailom u PDF formatu na adresu natjecanja@hfd.hr. (Poslane radove ne vraćamo.)

Do 05. travnja 2017. 12. travnja 2017. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

Napomena: za datum slanja samostalnog rada uzima se datum poštanskog žiga na pošiljci. Povjerenstvo neće biti u mogućnosti razmatrati radove poslane nakon zadanog roka.

none
none