none
godina
none none none none none
none none
none
SMOTRA SAMOSTALNIH
EKSPERIMENTALNIH RADOVA

Na smotri mladih fizičara učenici predstavljaju svoje samostalne eksperimentalne radove.

none

OSNOVNE ŠKOLE

Učenici osnovnih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnom povjerenstvu za fiziku, isključivo slanjem ispunjenog obrasca na e-mail adresu natjecanja@hfd.hr. Molimo da obrazac preuzmete ovdje (DOC, 34kB), da ga ispunite sa svim traženim podacima, te da ga pošaljete na navedenu e-mail adresu kao privitak (attachment). Naslov (subject) poruke neka bude OŠ eksp rad - prijava.

Rok za prijavu je 25. studenoga 2013. Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva, a broj mentora na jedan.

Do 2. prosinca 2013. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 17. veljače 2014. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 01. travnja 2014. prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove slati u tiskanom obliku na adresu državnoga povjerenstva s naznakom "OŠ – eksperimentalni radovi" i emailom u PDF formatu na adresu natjecanja@hfd.hr. (Poslane radove ne vraćamo.)

Do 11. travnja 2014. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

Napomena: za datum slanja samostalnog rada uzima se datum poštanskog žiga na pošiljci. Povjerenstvo neće biti u mogućnosti razmatrati radove poslane nakon zadanog roka.

none

SREDNJE ŠKOLE

Učenici srednjih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnom povjerenstvu za fiziku, isključivo slanjem ispunjenog obrasca na e-mail adresu natjecanja@hfd.hr. Molimo da obrazac preuzmete ovdje (DOC, 34kB), da ga ispunite sa svim traženim podacima, te da ga pošaljete na navedenu e-mail adresu kao privitak (attachment). Naslov (subject) poruke neka bude SŠ eksp rad - prijava.

Rok za prijavu je 25. studenoga 2013. Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva, a broj mentora na jedan.

Prijavljeni radovi trebaju ispunjavati slijedeće osnovne uvjete:

  1. Ako je tema rada iz školskog programa ne očekujemo uobičajene pokuse nego izbor rjeđe zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvatu rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
  2. Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovitog školskog programa savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i zato na znatno višem nivou od srednjoškolskog. Konačna odluka o prihvatu rada i u ovom slučaju ovisi o (ne)mogućnosti demonstracije cijelog eksperimenta ili dijela eksperimenta.
  3. Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
  4. Izbjegavajte ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u zadnjih nekoliko godina (pregledajte arhivu natjecanja).
  5. Za teme u kojima se koristi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger-Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk, itd. ...), povjerenstvo će na temelju predložene obrade teme odlučiti o prihvaćanju rada. U takvom slučaju prednost imaju teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu, itd. ...), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane itd. ...
  6. Radovi koji su već bili na natjecanjima u okviru AZOO-a, neće biti razmatrani.

Do 2. prosinca 2013. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 17. veljače 2014. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 01. travnja 2014. prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove slati u tiskanom obliku na adresu državnoga povjerenstva s naznakom "SŠ – eksperimentalni radovi" i emailom u PDF formatu na adresu natjecanja@hfd.hr. (Poslane radove ne vraćamo.)

Do 11. travnja 2014. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

Napomena: za datum slanja samostalnog rada uzima se datum poštanskog žiga na pošiljci. Povjerenstvo neće biti u mogućnosti razmatrati radove poslane nakon zadanog roka.

none
none