none
godina
none none none none none
none none none
SAMOSTALNI EKSPERIMENTALNI RADOVI
UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 2013/2014
none
none
KALENDAR1. KRUG2. KRUG3. KRUGKRITERIJIARHIVA

Učenici osnovnih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnom povjerenstvu za fiziku, isključivo slanjem ispunjenog obrasca na e-mail adresu natjecanja@hfd.hr. Molimo da obrazac preuzmete ovdje (DOC, 34kB), da ga ispunite sa svim traženim podacima, te da ga pošaljete na navedenu e-mail adresu kao privitak (attachment). Naslov (subject) poruke neka bude OŠ eksp rad - prijava.

Rok za prijavu je 25. studenoga 2013. Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva, a broj mentora na jedan.

Do 2. prosinca 2013. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 17. veljače 2014. povjerenstvu treba poslati prvu inačicu radova, a do 01. travnja 2014. prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove slati u tiskanom obliku na adresu državnoga povjerenstva s naznakom "OŠ – eksperimentalni radovi" i emailom u PDF formatu na adresu natjecanja@hfd.hr. (Poslane radove ne vraćamo.)

Do 11. travnja 2014. Povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

Napomena: za datum slanja samostalnog rada uzima se datum poštanskog žiga na pošiljci. Povjerenstvo neće biti u mogućnosti razmatrati radove poslane nakon zadanog roka.

none
none