none
godina
none none none none none
none none none
SAMOSTALNI EKSPERIMENTALNI RADOVI
UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA 2011/2012
none
none
KALENDAR1. KRUG2. KRUG3. KRUGKRITERIJIARHIVA

Učenici osnovnih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnom povjerenstvu za fiziku, isključivo slanjem ispunjenog obrasca na e-mail adresu natjecanja@hfd.hr. Molimo da obrazac preuzmete ovdje (DOC, 34kB), da ga ispunite sa svim traženim podacima, te da ga pošaljete na navedenu e-mail adresu kao privitak (attachment). Naslov (subject) poruke neka bude OŠ eksp rad - prijava.

Rok za prijavu je 20. studenoga 2011. Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva, a broj mentora na jedan.

Do 29. studenoga 2011. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 19. veljače 2012. 26. veljače 2012. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 08. travnja 2012. prethodno izabrane radove u konačnom obliku. Radove slati u tiskanom obliku na adresu državnoga povjerenstva s naznakom "OŠ – eksperimentalni radovi". (Poslane radove ne vraćamo.)

Do 15. travnja 2012. Povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

none
none