none
godina
none none none none none
none none
none
Popis škola domaćina općinskog/gradskog
natjecanja za OŠ 2009-2010
ŠkolaE-mail adresa
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešićaaugustincica@skole.htnet.hr
OŠ Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelinaos-donja-zelina-002@skole.t-com.hr
OŠ STJEPANA BASARIČEKA, IVANIĆ-GRADos-ivanic-grad-001@skole.htnet.hr
OŠ DUBRAVA, DUBRAVAos-dubrava-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečkoos-prigorje-brdovecko-002@skole.t-com.hr
OŠ ANTE KOVAČIĆA, MARIJA GORICAos.ante.kovacica@zg.t-com.hr
OSNOVNA ŠKOLA BISTRA, POLJANICA BISTRANSKAos-poljanica-bistranska-003@skole.t-com.hr
OŠ D. Domjanića, Sv. I. Zelinaosnovna.skola.zelina@zg.t-com.hr
Osnovna škola Ivana Perkovca, šenkovecos-ivana-perkovca@zg.htnet.hr
OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKOos-jastrebarsko-001@skole.t-com.hr
I. osnovna škola Vrbovec, Vrbovecos-vrbovec-001@skole.htnet.hr
OŠ Pušća, Donja Pušćaos-pusca@zg.t-com.hr
OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešićtajnistvo@osljgaja.htnet.hr
II. osnovna škola Vrbovec, Vrbovecos-Vrbovec-003@skole.htnet.hr
OŠ Klinča Sela, Klinča Selaosklinca@email.t-com.hr
OŠ Samobor, Samoboros-samobor@zg.t-com.hr
Osnovna škola Šćitarjevo, Šćitarjevoos-scitarjevo@zg.t-com.hr
OŠ V. Nazora, Pisarovinaos-pisarovina-001@skole.htnet.hr
OŠ Bogumila Tonija, Samoboros-samobor-001@skole.t-com.hr
OŠ Rugvica, Rugvica, Dugo Seloos-rugvica-001@skole.t-com.hr
OŠ Gradec, Gradecos-gradec-001@skole.htnet.hr
OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedeljaos-sveta-nedjelja@zg.t-com.hr
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OŠ Donja Stubica, Donja Stubicaos-donja-stubica-001@skole.t-com.hr
OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutlios-hum-na-sutli-001@skole.htnet.hr
OŠ Augusta Cesarca, Krapinaos-krapina-001@skole.htnet.hr
OŠ Ljudevit Gaj, Krapinaos-krapina-002@skole.htnet.hr
OŠ Krapinske Toplice, Krapinske Topliceos-krapinske-toplice@kr.htnet.hr
OŠ Josipa Broza, Kumrovecos-kumrovec-001@skole.t-com.hr
OŠ Oroslavlje, Oroslavljeos-oroslavje@os-oroslavje.hr
OŠ Side Košutić, Radobojos-radoboj-001@skole.htnet.hr
OŠ Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretjeos-sveti-kriz-zacretje-001@skole.t-com.hr
OŠ Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišćeos-veliko-trgovisce-001@skole.htnet-hr
OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabokos-ksaver-sandor-djalski@kr.t-com.hr
OŠ Zlatar Bistrica, Zlatar Bistricaos-zlatar-bistrica@skole.htnet.hr
OŠ Ante Kovačića, Zlataros-ante.kovacica@kr.t-com.hr
III. SISAČKO-MOSLOVČKA ŽUPANIJA
OŠ Galdovo, Sisakos-sisak-006@skole.htnet.hr
OŠ Zvonimira Franka, Kutinaos-kutina-005@skole.htnet.hr
OŠ Popovača, Popovačaos-popovaca@sk.htnet.hr
OŠ Josipa Kozarca, Lipovljanios-lipovljani-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivan Goran Kovačić, Goraos-petrinja-gora-004@skole.htnet.hr
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
I. oš Varaždin, Varaždinos-varazdin-001@skole.htnet.hr
II. oš Varaždin, Varaždinos-varazdin-002-tajnica@skole.t-com.hr
III. oš Varaždin, Varaždin3.os-varazdin.tajnistvo@vz.t-com.hr
IV. oš Varaždin, Varaždin4osnovna-tajnistvo@vz.t-com.hr
V. oš Varaždin, Varaždinpeta-os@vz.htnet.hr
VI. oš Varaždin, Varaždin6.os-tajnistvo@vz.htnet.hr
Oš Breznički Hum, Breznički Humos-breznicki-hum-001@skole.htnet.hr
Oš Bisag, Bisagos-bisag-001@skole.t-com.hr
Oš Cestica, Cesticaos-cestica@vz.htnet.hr
Oš Sračinec, Sračinecos-sracinec-001@htnet.hr
Oš Martijanec, Martijanecos-martijanec-001@skole.htnet.hr
Oš grofa J. Draškovića, Klenovnikos-klenovnik-001@skole.htnet.hr
Oš Vidovec, Vidovecos-vidovec-001@skole.htnet.hr
Oš Novi Marof, Novi Marofosnovi.marof1@vz.t-com.hr
Oš Trnovec Bartolovečki, Trnovec Bartolovečkios-trnovec-bartolovecki-001@skole.t-com.hr
Oš Ljubešćica, Ljubešćicaos-ljubescica-001@skole.t-com.hr
Oš Kneginec Gornji, Kneginec Gornjios-kneginec-gornji@vz.t-com.hr
Oš Tužno, Tužnoos-tuzno-001@skole.htnet.hr
Oš Petrijanec, Petrijanecos-petrijanec-001@skole.htnet.hr
Oš A. i I. Kukuljevića, Varaždin. TopliceOS-VARAZDINSKE-TOPLICE-001@skole.htnet.hr
Oš I. Kukuljevića Sakcin., Ivanecos-ivanec-001@skole.htnet.hr
Oš G. Krklec, Maruševecos-marusevec-001@skole.htnet.hr
Oš D. Makoišće, Podrute, Podruteos-donje-makoisce-002@skole.htnet.hr
Oš Metela Ožegovića, Radovanos-radovan-004@skole.htnet.hr
Oš Ludbreg, Ludbregos-ludbreg-001@skole.t-com.hr
Oš Ante Starčevića, Lepoglavaos-ante.starcevica@vz.t-com.hr
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Kloštar Podravski, Kloštar Podravskios-klostar-podravski-001@skole.t-com.hr
Fran Koncelak, Drnjeos-drnje-@skole.t-com.hr
Grgura Karlovčana, Đurđevacos-grgura-karlovcana@kc.t-com.hr
Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabnoos-sveti-ivan-zabno-001@skole.t-com.hr
Vladimir Nazor, Križevcitajnistvo@email.t-com.hr
Braće Radić, Koprivnicaos-koprivnica-002@skole.t-com.hr
A. N. Gostovinski, Koprivnicaos-koprivnica-001@skole.t-com.hr
Đuro Ester, Koprivnicaos-koprivnica-003@skole.t-com.hr
Sokolovac, Sokolovacracunovodstvo-os-sokolovac@kckzz.t-com.hr
Sv. Petar Orehovec, Sv. Petar Orehovecos-sveti-petar-orehovec-001@skole.t-com.hr
Kalnik, Kalnikos-kalnik@kc.t-com.hr
Gola, Golaos-gola-001@skole.t-com.hr
Mihovil Pavlek Miškina, Đelekovecosnovna.skola.mihovil.pavlek.miskina@kc.t-com.hr
Prog. Blaža Mađera, Novigrad Podravskios-novigrad-podravski-001@skole.t-com.hr
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
I.osnovna škola, Bjelovartajnistvo@1osb.ims.hr
II.osnovna škola, Bjelovar2.os-bjelovar@bj.t-com.hr
III.osnovna škola, Bjelovaros-bjelovar-003@skole.htnet.hr
IV.osnovna škola, Bjelovaros-bjelovar-004@skole.htnet.hr
Osnovna škola Mirka Pereša, Kapelaos-mirka-peresa@bj.t-com.hr
Osnovna škola Rovišće, Rovišćeos-rovisce-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Čazma, Čazmaos-cazma-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvaros-daruvar-001@skole.t-com.hr
ČOŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvaros-daruvar-002@skole.t-com.hr
Osnovna škola Garešnica, Garešnicaos-garesnica-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Slavka Kolara, Hercegovacos-hercegovac-001@skole.htnet.hr
Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevacos-mate-lovrak@bj.t-com.hr
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delniceos-delnice-001@skole.htnet.hr
OŠ Brod Moravice, Brod Moraviceos-brod-moravice-001@skole.htnet.hr
OŠ Petar Zrinski, Čabaros-cabar-001@skole.t-com.hr
OŠ Bakar, Bakaros-bakar-001@skole.t-com.hr
OŠ F. K. Frankopana, Brod na Kupios-f.k.frankopan@ri.t-com.hr
OŠ Kostrena, Kostrenao.s.kostrena@ri.t-com.hr
OŠ Dr. Andrija Mohorovičić, Matuljiosamohorovicic@skole.t-com.hr
OŠ Hreljin, Hreljinos-hreljin-002@skole.t-com.hr
OŠ Sveti Matej, Viškovoos-viskovo-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivanke Trohar, Fužineos-fuzine-001@skole.t-com.hr
OŠ Milan Brozović, Kastavos-kastav-001@skole.t-com.hr
OŠ Viktora Cara Emina, Lovranos-lovran-001@skole.t-com.hr
Fran Krsto Frankopan, Krkos-krk-001@skole.t-com.hr
OŠ Drago Gervais, Brešcaos-drago-gervais-bresca@ri.htnet.hr
OŠ Skrad, Skrados-skrad-001@skole.htnet.hr
OŠ dr. Josipa Pančića, Bribiros-bribir-001@skole.htnet.hr
OŠ Jelenje - Dražice, Dražiceos-drazice-001@skole.htnet.hr
OŠ Klana, Klanaos-klana@ri.t-com.hr
OŠ Kraljevica, Kraljevicaos-kraljevica@ri.t-com.hr
OŠ Rudolfa Strohala, Lokveos-lokve@ri.t-com.hr
OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinjos-mali-losinj-001@skole.htnet.hr
OŠ Mrkopalj, Mrkopaljos-mrkopalj-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski
OŠ Ivana Rabljanina, Rabos-rab-racunovodstvo@email.t-com.hr
OŠ dr. Branimira Markovića, Ravna Goraos-ravna-gora-001@skole.t-com.hr
OŠ Jurja Klovića, Tribaljos-tribalj-002@skole.htnet.hr
OŠ Vladimira Nazora, Crikvenicaos-crikvenica-002@skole.htnet.hr
OŠ Rikard Katalainić Jeretov, Opatijarkj@skole.t-com.hr
OŠ Brajda, Rijekaos-brajda@ri.t-com.hr
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
 
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OŠ Gradina, 33411 Gradinaos-gradina@skole.t-com.hr
OŠ Suhopolje, 33410 Suhopoljeos-suhopolje-001@skole.t-com.hr
OŠ Antuna Gustava Matoša, 33514 Čačincios-cacinci-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivana Gorana Kovačića, 33407 G. Bazjeos-gornje-bazje-001@skole.htnet.hr
OŠ Vladimir Nazor, 33000 Viroviticaos-virovitica-002@skole.htnet.hr
OŠ Ivan Goran Kovačić, 33513 Zdencios-zdenci-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, 33000 Viroviticaos-ib-mazuranic@vt.t-com.hr
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, 33515 Orahovicaos-orahovica-001@skole.htnet.hr
OŠ August Cesarec, 33404 Šp.Bukovicaos-august-cesarec@vt.htnet.hr
OŠ Mikleuš, 33517 Mikleušos-mikleus@vt.htnet.hr
OŠ Eugena Kumičića, 33520 Slatinaos-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
OŠ Vladimira Nazora, 33518 Nova Bukovicaos-vladimira-nazora@vt.htnet.hr
OŠ Josipa Kozarca, 33520 Slatinaos-slatina-002@skole.htnet.hr
OŠ Petra Preradovića, 33405 Pitomačaos-pitomaca-tajnistvo@vt.htnet.hr
OŠ Voćin, 33522 Voćinos-vocin-001@skole.htnet.hr
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Braće Radić, Pakracos-pakrac-001@skole.htnet.hr
S. Radića, Čaglinos-caglin-001@skole.htnet.hr
D. Cesarića, Požegaos-pozega-001@skole.t-com.hr
I. G. Kovačića, Velikaos-i.g.kovacica@po.htnet.hr
Mladost, Jakšićos-jaksic-001@skole.t-com.hr
fra K. Adžića, Pleternicaos-k-a-pleternicanina@po.t-com.hr
Julija Kempfa, Požegaos-julija-kempfa@po.t-com.hr
Vilima Korajca, Kaptolos-kaptol-001@skole.htnet.hr
Z. Turkovića, Kutjevoos-zdenka.turkovica@po.htnet.hr
D. Lermana, Brestovacos_dlerman@hi.t-com.hr
A. Kanižlića, Požegaos-pozega-003@skole.hinet.hr
XII. BRODOSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OŠ IVAN MAŽURANIĆ, SIBINJos-sibinj-001@skole.t-com.hr
OŠ ANTUN MIHANOVIĆ, SLAVONSKI BRODos-a.mihanovic@skole.t-com.hr
OŠ ĐURO PILAR, SLAVONSKI BRODos-slavonski-brod-004@skole.t-com.hr
OŠ DRAGALIĆ, DRAGALIĆos-dragalic-001@skole.t-com.hr
OŠ MATIJA GUBEC, CERNIKos-cernik-001@skole.t-com.hr
OŠ BOGOSLAV ŠULEK, SLAVONSKI BRODos-slavonski-brod-005@skole.t-com.hr
OŠ SIKIREVCI, SIKIREVCIos-sikirevci-002@skole.t-com.hr
OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BRODos.dragutin.tadijanovic@sb.t-com.hr
OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKAos-nova-gradiska-001@skole.t-com.hr
OŠ VJEKOSLAVKLAIĆ, GARČINos-garcin-001@skole.t-com.hr
OŠ IVAN GORAN KOVAČIČĆ, SLAVONSKI BRODos-slavonski-brod-001@skole.t-com.hr
OŠ JOSIP KOZARAC, SLAVONSKI ŠAMACos-j.kozarac@sb.t-com.hr
OŠ VLADIMIR NAZOR, ADŽAMOVCIos-v.nazor@sb.htnet.hr
OŠ IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJEos-vrpolje-001@skole.t-com.hr
OŠ HUGO BADALIĆ, SLAVONSKI BRODos-slavonski-brod-003@skole.t-com.hr
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
Krune Krstića, Zadarravnatelj@os-krunekrstica-hr
Stanovi, Zadaros-stanovi-uprava@zd.t-com.hr
Petra Preradovićća, Zadaros-zadar-003@skole.htnet.hr
Šimuna Kožičića Benje, Zadaros-zadar-004@skole.htnet.hr
Šime Budinića, Zadaros-zadar-005@skole.t-com.hr
Bartula Kašića, ZadarOS-ZADAR-007@skole.htnet.hr
Stjepana Radića, Bibinjeos-bibinje-001@skole.t-com.hr
Zemunik Donji, Zemunik Donjios-zemunik-001@skole.t-com.hr
Jurja Barakovića, Ražanaco.s.jurja.barakovica1@zd.htnet.hr
Petar Zoranić, Ninos-petar-zoranic-nin@zd.t-com.hr
Valentin Klarin, Prekoos-valentin-klarin@zd.t-com.hr
Biograd, Biograd n.m.os-biograd-na-moru-001@skole.t-com.hr
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OŠ Ivan Goran Kovačić, Đakovoos-djakovo-002@skole.t-com.hr
OŠ Vladimir Nazor, Čepinos-cepin-001@skole.htnet.hr
OŠ Matija Gubec, Piškorevcios-piskorevci-oo6@skole.htnet.hr
OŠ Vladimira Becića, Osijekos-osijek-005@skole.t-com.hr
OŠ Retfala, Osijekos-osijek-019@skole.htnet.hr
OŠ Ante Starčevića, Viljevoos-viljevo-001@skole.htnet.hr
OŠ Bilje, Biljeos-bilje-001@skole.t-com.hr
OŠ Antuna Mihanovića, Osijekos-osijek-004@skole.htnet.hr
OŠ Ivana Kukuljevića, Belišćeos-belisce-001@skole.t-com.hr
OŠ Mladost, Osijekos-osijek-006@skole.htnet.hr
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijekos-osijek-007@skole.htnet.hr
OŠ August Harambašić, Donji Miholjacos-donji-miholjac-001@skole.htnet.hr
OŠ Grigor Vitez, Osijekos-osijek-011@skole.htnet.hr
OŠ J.J.Strossmayera, Đurđenovacos-djurdjenovac-001@skole.htnet.hr
OŠ Tin Ujević, Osijekos-osijek-012@skole.htnet.hr
OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovacos-bizovac-001@skole.t-com.hr
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovoos-valpovo-001@skole.htnet.hr
OŠ IvanaFilipovića, Osijekos-osijek-018@skole.htnet.hr
OŠ Josipa Kozarca, Semeljcios-semeljci-001@skole.t-com.hr
OŠ Vijenac, Osijekos-osijek-008@os.skole.hr
OŠ Jagode Truhelke, Osijekos-osijek-010@skole.t-com.hr
OŠ Višnjevac, Višnjevacos-visnjevac-017@skole.htnet.hr
OŠ Hrvatski sokol, Podgajci Podravskios-podgajci-podravski-002@skole.htnet.hr
OŠ Ljudevita Gaja, Osijekosnovna.skola.ljudevita.gaja@os.htnet.hr
OŠ Franje Krežme, Osijekos-osijek-003@skole.htnet.hr
OŠ Miroslava Krleže, Čepinos-cepin-002@skole.t-com.hr
OŠ Čeminac, Čeminacos-ceminac-001@skole.t-com.hr
OŠ Josipa Antuna Čolnića, Đakovoos-djakovo-004@skole.t-com.hr
OŠ Vladimira Nazora, Feričancios-fericanci-001@skole.htnet.hr
OŠ Milka Cepelića, Vukaos-vuka-001@skole.htnet.hr
OŠ S.S. Kranjčević, Levanjska Varošos-levanjska-varos-001@skole.t-com.hr
OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovačkios-selci-djakovački-005@skole.t-com.hr
OŠ Antunovac, Antunovacos-antunovac-001@skole.htnet.hr
OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradiknvin@skole.t-com.hr
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OŠ J.Dalmatinca, Šibenikos-sibenik-004@skole.htnet.hr
OŠ P. Krešimira IV, Šibenikos-sibenik-002@skole.t-com.hr
OŠ F. Vrančić, Šibenikos-sibenik-001@skole.t-com.hr
OŠ Vidici, Šibenikos-sibenik-006@skole.htnet.hr
OŠ Vrpolje, Vrpoljeos-vrpolje-007@skole.htnet.hr
OŠ Domovinske zahvalnosti, Kninos-knin-002@skole.htnet.hr
OŠ Kistanje, Kistanjeos-kistanje-001@skole.htnet.hr
OŠ Jakova Gotovca, Unešićos-unesic-001@skole.htnet.hr
OŠ Primošten, Primoštenos-primosten-001@skole.htnet.hr
OŠ Vodice, Vodiceos-vodice-001@skole.t-com.hr
OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisnoos-tisno-001@skole.htnet.hr
OŠ Murterski škoji, Murteros-murterski-skoji@si.htnet.hr
OŠ Čista Velika, Čista Velikaos-vodice-002@skole.htnet.hr
OŠ Skradin, Skradinos-skradin@si.htnet.hr
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OŠ A.I S.Radića, Gunjaos-gunja-001@skole.t-com.hr
OŠ D.Tadijanovića, Vukovaros-vukovar-002@skole.htnet.hr
OŠ I.G.Kovačića, Vinkovcios-igk@vk.htnet.hr
OŠ A.Cesarca, Ivankovoos-ivankovo-001@skole.t-com.hr
OŠ Zrinskih, Nuštartajnistvo.zrinus@vk.t-com.hr
OŠ J.Lovretića, Otokos-otok-001@skole.t-com.hr
OŠ Ilok, Ilokos-ilok-001@skole.t-com.hr
OŠ Nijemci, Nijemcios-nijemci-001@skole.htnet.hr
OŠ M.Lovraka, Županjaos-m.lovraka@vk.t-com.hr
OŠ Matija Gubec, Jarminaos-matija-gubec@vk.htnet.hr
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Oš Marjan, Splitos-split-001@skole.htnet.hr
Oš Vrgorac, Vrgoracos-vrgorac-001@skole.t-com.hr
Stjepana Ivičevića, Makarskaos-s.ivicevica@st.t-com.hr
OŠ Jesenice, Dugi Ratos-dugi-rat-001@skole.t-com.hr
OŠ I.G.KOVAČIĆA, Cista Velikaos-cista-velika-001@skole.htnet.hr
OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, Brelaos-brela-001@skole.htnet.hr
Oš Petra Kružića, Klisos-klis-001@skole.htnet.hr
OŠ Ante Starčevića, Dicmoos-ante-starcevica@st.t-com.hr
VLADIMIRA NAZORA, Postiraravnatelj@nazor-postira.hr
Osnovna škola Komiža, Komižaos-komiza-001@skole.t-com.hr
Oš knez Trpimir, Kaštel Gomilicaos-knez-trpimir@st.t-com.hr
kneza Branimira, Mućos-doni-muc-001@skole.t-com.hr
OŠ Jesenice, Dugi Ratos-dugi-rat-001@skole.t-com.hr
OŠ Marko Marulić, Sinjos-sinj-002@skole.htnet.hr
Oš Runović, Runovićos-runovici-002@skole.t-com.hr
OŠ Ostrog, Kaštel Lukšićos-kastel-luksic-003@skole.t-com.hr
OŠ knez Mislav, Kaštel Sućuracos-knez-mislav@st.t-com.hr
OŠ Bijaći, Kaštel Novios-bijaci@st.t-com.hr
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
OŠ Vitomir Širola-Pajo, Nedešćinaos-nedescina-001@skole.htnet.hr
OŠ Vodnjan - SE Dignano, Vodnjanos-vodnjan@pu.t-com.hr
OŠ - SE Giuseppina Martinuzzi, Pulaos-pula-004@skole.htnet.hr
OŠ Veruda, Pulaos-pula-009@ skole.htnet.hr
OŠ Vladimir Nazor Pazin, Pazinos-vladimirnazor@inet.hr
OŠ Poreč, Porečos-porec-001@skole.htnet.hr
TOŠ - SEI Buje, Bujetalijanska-os@pu.htnet.hr
TOŠ - SEI Galileo Galilei, Umagtalijan-os-skola@pu.t-com.hr
OŠ Marije i Line, Umagos-mil@hi.t-com.hr
OŠ Dr. Mate Demarina, Medulinos-mate-demarina@pu.htnet.hr
OŠ J. Dobrile, Rovinjos-rovinj-003@skole.t-com.hr
OŠ Šijana, Pulaos-pula-001@skole.htnet.hr
OŠ Vladimira Nazora, Potpićanos-potpican-002@skole.htnet.hr
OŠ Ivan Goran Kovačić, Čepićos-purgarija-cepic-001@skole.htnet.hr
OŠ Tone Peruška, Pulaos-tperusko@pu.htnet.hr
OŠ Stoja, Pulaos-stoja@pu.t-com.hr
OŠ Monte Zaro, Pulaos-pula-008@skole.t-com.hr
OŠ Vladimir Gortan, Žminjos-zminj-001@skole.t-com.hr
OŠ Matije Vlačića, Labinos-matije.vlacica@pu.htnet.hr
OŠ I. L. Ribara, Labinos-labin-002@skole.t-com.hr
OŠ Vazmoslava Gržalja, Buzetosbuzet@gmail.com
OŠ Vladimira Nazora, Vrsaros-vrsar-001@skole.t-com.hr
OŠ Vladimira Nazora, Rovinjos-rovinj-002@skole.t-com.hr
OŠ Vladimira Nazora, Krnicaos-krnica-002@skole.t-com.hr
OŠ Milan Šorgo, Oprtaljos-oprtalj-001@skole.htnet.hr
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OŠ S.Radića, Metkovićos-stjepana-radica@skole.t-com.hr
OŠ don M.Pavlinovica, Metkovićos-don-pavlinovica@du.htnet.hr
OŠ Opuzen, Opuzenos-opuzen-001@skole.htnet.hr
OŠ V: Nazora Ploče, Pločeos-ploce-001@skole.htnet.hr
OŠ Kula Norinska, Kula norinskaos-kula-norinska@du.htnet.hr
OŠ I.D.Mišić Komin, Komino.s.ivo.dugandzic.misic@du.htnet.hr
OŠ Otrići, Otrić seocios-otric-seoci-001@skole.htnet.hr
OŠ fra A. Gnječa Staševica, Staševicaos-stasevica-002@skole.htnet.hr
OŠ Ston, Stonos-ston-001@skole.htnet.hr
OŠ Primorje, Smokovljanios-primorje@du.htnet.hr
OŠ Janjina, Janjinaos-janjina-002@skole.htnet.hr
OŠ Kuna, Kunaos-kuna-003@skole.htnet.hr
OŠ Ante C.Pinjac, Žrnovoos-ante-curac-pinjac@du.htnet.hr
OŠ Blato, Blatoos-blato-001@skole.htnet.hr
OŠ braća Glumac, Lastovoos-lastovo-001@skole.htnet.hr
OŠ P. Kanavelića, Korčulaos-korcula-001@skole.htnet.hr
OŠ P.Šegedina, Orebićos-petra-segedina@du.htnet.hr
OŠ Mljet, Babino poljeos-babino-polje-001@skole.htnet.hr
OŠ Smokvica, Smokvicaos-smokvica-001@skole.hnet.hr
OŠ Slano, Slanoos-slano-001@skole.htnet.hr
OŠ Vela Luka, Vela lukaos-vela-luka-001@skole.htnet.hr
OŠ Trpanj, Trpanjos-trpanj-001@skole.htnet.hr
OŠ A. Masle, Orašacos-antun-masle@du.t-com.hr
OŠ Župa Dubrovačka, Župa dubrovačkaos-zupa@du.htnet.hr
OŠ Cavtat, Cavtato.s.cavtat-tajnistvo@htnet.hr
OŠ Lapad, Dubrovnikos-dubrovnik-002@skole.htnet.hr
OŠ Mokošica, Mokošicaos-mokosica-009@skole.t-com.hr
OŠ Gruda, Grudaos-gruda1@du.htnet.hr
OŠ M.Getaldića, Dubrovnikos-marina-getaldića@du.htnet.hr
OŠ I.Gundulića, Dubrovnikos-ivan-gundulic@du.t-com.hr
OŠ M.Držića, Dubrovnikos-marina-drzica@du.htnet.hr
XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OŠ DONJA DUBRAVA, DONJA DUBRAVAos-donja-dubrava-001@skole.t-com.hr
OŠ NEDELIŠĆE, NEDELIŠĆEos-nedelisce@ck.t-com.hr
OŠ STRAHONINEC, STRAHONINECos-strahoninec@ck.t-com.hr
OŠ SELNICA, SELNICAos-selnica-001@skole.htnet.hr
OŠ KURŠANEC, KURŠANECosnovna.skola.kursanec@ck.t-com.hr
OŠ DONJI KRALJEVEC, DONJI KRALJEVECos.d.kraljevec@ck.t-com.hr
OŠ SVETA MARIJA, SVETA MARIJAos-sveta-marija-001@skole.htnet.hr
OŠ PRELOG, PRELOGos-prelog-001@skole.t-com.hr
OŠ HODOŠAN, HODOŠANos-hodosan@ck.t-com.hr
OŠ V.NAZORA PRIBISLAVEC, PRIBISLAVECos-pribislavec-004@skole.t-com.hr
OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA, MALA SUBOTICAos-mala-subotica-001@skole.htnet.hr
OŠ KOTORIBA, KOTORIBAos-kotoriba@ck.htnet.hr
I. OŠ ČAKOVEC, ČAKOVECl.osnovna-skola@ck.t-com.hr
II.OŠ ČAKOVEC, ČAKOVECos-cakovec-002@skole.htnet.hr
OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA SVETI JURAJ NA BREGU, LOPATINECos-sveti-juraj-na-bregu-001@skole.t-com.hr
OŠ MURSKO SREDIŠĆE, MURSKO SREDIŠĆEos-mursko-sredisce-001@skole.t-com.hr
OŠ BELICA, BELICAtajnistvo.skole@ck.htnet.hr
XXI. GRAD ZAGREB
Alojzija Stepinca, Zagrebstepinac@hi.htnet.hr
Ante Kovačića, Zagrebos.a.kovacica@zg.t-com.hr
Antuna Gustava Matoša, Zagrebos-zagreb-028@skole.htnet.hr
Antuna Mihanovića, Zagrebos-zagreb-016@skole.t-com.hr
Augusta Cesarca, Zagrebos-zagreb-039@skole.htnet.hr
Augusta Šenoe, Zagrebos.a.senoe@zg.t-com.hr
bana Josipa Jelačića, Zagrebos-zagreb-052@skole.htnet.hr
Borovje, Zagrebosnovna.skola.borovje@zg.t-com.hr
Cvjetno naselje, Zagrebos-zagreb-073@skole.t-com.hr
dr. Ivan Merz, Zagrebos-zagreb-037@skole.t-com.hr
dr.Ante Starčevića, Zagrebante.starcevica@skole.htnet.hr
Gračani, Zagrebos-zagreb-034@skole.htnet.hr
Granešina, Zagrebos-zagreb-021@skole.t-com.hr
Gustava Krkleca, Zagrebos-gkrkleca@skole.t-com.hr
Horvati, Zagrebos-zagreb-058@skole.htnet.hr
Ivana Granđe, Zagrebos-ivan.grandje@zg.htnet.hr
Ivana Meštrovića, Zagrebos-zagreb-060@skole.htnet.hr
J.J. Strossmayera, Zagrebos-zagreb-008@skole.htnet.hr
Jelkovec, Zagreb
Jordanovac, Zagrebos-zagreb-032@skole.htnet.hr
Josipa Račića, Zagrebos-zagreb-063@skole.htnet.hr
Jure Kaštelana, Zagrebos-jure-kastelana@zg.htnet.hr
Ksavera Šandora Gjalskoga, Zagrebos-zagreb-007@skole.t-com.hr
Kustošija, Zagrebos-zagreb-011@skole.t-com.hr
Lovre pl. Matačića, Zagrebos-zagreb-043@skole.t-com.hr
Lučko, Zagrebos-lucko-084@skole.htnet.hr
Luka I, Zagrebos-luka@zg.t-com.hr
Malešnica, Zagrebos-zagreb-056@skole.htnet.hr
Marina Držića, Zagrebos-marina.drzica@zg.t-com.hr
Mate Lovraka, Zagrebos-m.lovraka@zg.t-com.hr
Matije Gupca, Zagrebnatalia@os-mgubec.hr
Miroslava Krleže, Zagrebskola.krleza@mkrleza.t-com.hr
Nikole Tesle, Zagrebskola@os-tesla.hr
Otok, Zagrebos-otok@zg.t-com.hr
Pantovčak, Zagrebos-zagreb-005@skole.t-com.hr
Pavleka Miškine, Zagrebos-zagreb-014@skole.t-com.hr
Petra Preradovića, Zagrebos-zagreb-044@skole.t-com.hr
Petra Zrinskog, Zagrebos.petra.zrinskog.zagreb@skole.t-com.hr
Prečko, Zagrebos-zagreb-065@skole.htnet.hr
Rapska, Zagrebos-zagreb-077@skole.htnet.hr
Remete, Zagrebtajnica@os-remete.hr
Rudeš, Zagrebos-rudes@zg.t-com.hr
Sesvetska Sopnica, Zagrebosnovna.skola.sesvetska.sopnica@zg.t-com.hr
Sveta Klara, Zagrebos-sveta-klara-090@skole.htnet.hr
Šestine, Zagrebos-zagreb-004@skole.htnet.hr
Tituša Brezovačkog, Zagrebos-zagreb-054@skole.t-com.hr
Većeslava Holjevca, Zagrebosvh@skole.t-com.hr
Vjenceslava Novaka, Zagrebosvnovaka@zg.t-com.hr
Vladimira Nazora, Zagrebos-zagreb-027@skole.t-com.hr
Voltino, Zagrebos-zagreb-068@skole.t-com.hr
Vugrovec - Kašina, Zagrebos-kasina-105@skole.t-com.hr
Žuti brijeg, Zagrebos-zagreb-018@skole.htnet.hr
M.J.Zagorke, Zagrebos-zagreb-23@skole.htnet.hr
Čučerje, Zagrebos-zagreb-024@skole.htnet.hr
grofa J.Draškovića, Zagrebos-zagreb-053@skole.t-com.hr
Špansko Oranice, Zagrebos.spansko-oranice@skole.hr
Vukomerec, Zagrebos-zagreb-047@skole.htnet.hr
Dobriše Cesarića, Zagrebos.dobrise.cesarica@inet.hr
OŠ Brezovica, Zagrebos-brezovica-083@skole.t-com.hr
Sesvetska Sela, Zagrebosnovna.skola.sesvetska.sela@zg.t-com.hr
Tina Ujevića, Zagrebos-zagreb-076@skole.t-com.hr
Brestje-Sesvete, Zagrebos-sesvete-139@skole.t-com.hr
Dragutina Kušlana, Zagrebos-zagreb-046@skole.htnet.hr
Retkovec, Zagrebos-zagreb-017@skole.t-com.hr
OŠ Medvedgrad, Zagrebos-zagreb-013@skole.t-com.hr
none
none