none
godina
none none none none none
none none
none
Popis škola domaćina županijskog
natjecanja za OŠ 2008-2009
ŠkolaE-mail adresa
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešićtajnistvo@osljgaja.htnet.hr
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OŠ Hum na Sutli, Hum na Sutlios-hum-na-sutli-001@skole.t-com.hr
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Popovača, Popovačaos-popovaca@sk.t-com.hr
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Dubovac, Karlovacos-dubovac-tajnistvo@ka.t-com.hr
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OŠ Ljubeščica, Ljubeščicaos-ljubescica-001@skole.htnet.hr
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Kloštar Podravski, kloštar Podravskios-klostar-podravski-001@skole.t-com.hr
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OŠ Garešnica, Garešnicaos-garesnica@skole.t-com.hr
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OŠ Centar, Rijekaos-rijeka-003@skole.t-com.hr
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Gimnazija Gospić, Gospićgimnazija.gospic@gs.t-com.hr
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OŠ Gradina, Gradinaos-gradina@skole.t-com.hr
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OŠ Mladost Jakšić, Jakšićos-jaksic-001@skole.htnet.hr
XII. BRODOSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OŠ IGK, Sl. Brodos-slavonski-brod-001@skole.t-com.hr
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ Biograd, Biograd na Moruos-biograd-na-moru-001@skole.t-com.hr
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijekos-osijek-007@skole.htnet.hr
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OŠ Fausta Vrančića , Šibenik os-sibenik-001@skole.htnet.hr
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OŠ Zrinskih, Nuštartajnistvo.zrinus@vk.t-com.hr
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OŠ Blatine-Škrape, Splitos-blatine-skrape@st.htnet.hr
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
OŠ Fažana, Fažanaos-fazana@pu.t-com.hr
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OŠ Vladimir Nazor, Pločeos-ploce-001@skole.t-com.hr
XX. MEÐIMURSKA ŽUPANIJA
OŠ Donja Dubrava, Donja Dubravaos-donja-dubrava-001@skole.t-com.hr
XXI. GRAD ZAGREB
OŠ Petra Preradovića, Zagrebos-zagreb-044@skole.htnet.hr
none
none