none
godina
none none none none none
none none none
SAMOSTALNI EKSPERIMENTALNI RADOVI
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 2008/2009
none
none
KALENDAR1. KRUG2. KRUG3. KRUGKRITERIJIARHIVA

Učenici srednjih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnome povjerenstvu za fiziku na gore navedenu adresu s naznakom SŠ - eksperimentalni radovi.

Rok za prijavu je 31. listopad 2008. U prijavi treba naznačiti ime i prezime učenika, ime i prezime nastavnika mentora, naslov rada i kratki opis ideje rada. Također treba navesti adresu škole, broj telefona i telefaksa te kontakt e-mail adresu (učenika, nastavnika ili škole). Broj učenika na prijavljenom radu ograničen je na dva. Prijavljeni radovi trebaju ispunjavati slijedeće osnovne uvjete:

  1. Ako je tema rada iz školskog programa ne očekujemo uobičajene pokuse nego izbor rjeđe zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvatu rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
  2. Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovitog školskog programa savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i zato na znatno višem nivou od srednjoškolskog. Konačna odluka o prihvatu rada i u ovom slučaju ovisi o (ne)mogućnosti demonstracije cijelog eksperimenta ili dijela eksperimenta.
  3. Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
  4. Izbjegavajte ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u zadnjih nekoliko godina (pregledajte arhivu natjecanja).
  5. Za teme u kojima se koristi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger-Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk, itd. ...), povjerenstvo će na temelju predložene obrade teme odlučiti o prihvaćanju rada. U takvom slučaju prednost imaju teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu, itd. ...), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane itd. ...

Do 14. studenog 2008. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na Internet stranicama natjecanja).

Do 20. veljače 2009. Povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 03. travnja 2009. prethodno izabrane radove u konačnom obliku.

Do 10. travnja 2009. Povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.

none
none