none
godina
none none none none none
none none
none
Sjedište i adresa Državnog povjerenstva za fiziku:

none HRVATSKO FIZIKALNO DRUŠTVO
(za Državno povjerenstvo za fiziku)
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
tel: 01/460-5555, fax: 01/468-0336

Adresa natjecanja@fizika.hfd.hr više nije
u funkciji, pa vas molimo da sve dopise
šaljete na privremenu email adresu
kzadro1@gmail.com.
none
none