none
godina
none none none none none
none none
none
Susrete i natjecanja mladih fizičara Hrvatske organiziraju i provode:

none MZOS none Ministarstvo znanosti obrazovanja
i športa Republike Hrvatske
none
none AZOO none Agencija za odgoj i obrazovanje
none
none HFD none Hrvatsko fizikalno društvo
none
none
none