none
godina
none none none none none
none none
none
Popis škola domaćina općinskog/gradskog
natjecanja za OŠ 2008-2009
ŠkolaE-mail adresa
I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Klinča Sela , Klinča Selaosklinca@email.t-com.hr
Osnovna škola Šćitarjevo, Ščitarjevoos-scitarjevo@zg.t-com.hr
Osnovna škola Ivana Perkovca, Šenkovec, Zagrebačka 30os-ivana-perkovca@zg.htnet.hr
OŠ Bogumila Tonija, Samoboros-samobor-001@skole.t-com.hr
OŠ Bistra, Donja Bistraos-poljanica-bistranska-003@skole.t-com.hr
OŠ Ljubo Babić, Jastrebarskoos-jastrebarsko-001@skole.t-com.hr
OŠ Ksavera Šandora Đalskog , Donja Zelinaos-donja-zelina-002@skole.t-com.hr
OŠ D. Domajanića, Sv. I. Zelinaos-sveti-ivan-zelina-001@skole.htnet.hr
OŠ Lj. Gaja, Zaprešićtajnistvo@osljgaja.htnet.hr
OŠ Sveta Nedelja, Sv. Nedjeljaos-sveta-nedjelja@zg.t-com.hr
OŠ Vladimir Nazor, Pisarovinaos-pisarovina-001@skole.htnet.hr
I.Brlić Mažuranić, Prigorje Brdovečkoos-prigorje-brdovecko-002@skole.t-com.hr
OS Kupljenovo, Kupljenovoos-kupljenovo-001@skole.htnet.hr
OŠ Pušća, Pušćaos-pusca@zg.t-com.hr
II.osnovna škola Vrbovec, Vrbovecos-vrbovec-003@skole.t-com.hr
OŠ A. Augustinčića,, Zaprešićaaugustincica@skole.htnet.hr
OŠ Stjepan Radić, Božjakovinaos-bozjakovina-001@skole.htnet.hr
Osnovna škola Bedenica, Bedenicaosnovna.skola.bedenica@zg.t-com.hr
OS J.Badalića, Graberje Ivaničkoos-graberje-ivanicko-003@skole.htnet.hr
OS Samobor, Samoboros-samobor@zg.t-com.hr
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Donja Stubica, D.Stubicaos-donja-stubica-001@skole.htnet.hr
Augusta Cesarca, Krapinaos-krapina-001@skole.htnet.hr
Ljudevit Gaj, Krapinaos-krapina-002@skole.htnet.hr
K.Š.Đalski, Zabokos-ksaver-sandor-djalski@kr.htnet.hr
Zlatar Bistrica, Zl.Bistricaos-zlatar-bistrica@skole.htnet.hr
Matije Gupca, Gornja Stubica
Viktora Kovačića, Hum na Sutlios-hum-na-sutli-001@skole.htnet.hr
Pavla Štosa, Kraljevec na Sutlios-kraljevec-na-sutlu-001@skole.htnet.hr
Lijepa naša, Tuheljos-tuhelj-001@skole.htnet.hr
Lonjščina, Konjščinaos-konjscina-001@skole.htnet.hr
Krapinske toplice, Kr.topliceos-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Side Košutić, Radobojos-radoboj-001@skole.htnet.hr
Sv.Križ Začretje, Sv.K.Začretjeos-svet-kriz-zacretje-001@skole.htnet.hr
Ante Kovačića, Zlataros-zlatar-001@skole.htnet.hr
Josipa Broza, Kumrovecos-kumrovec-001@skole.htnet.hr
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Mladost, Lekenikos-lekenik-001@skole.htnet.hr
OŠ Mate Lovraka, Petrinjaos-petrinja-002@skole.t-com.hr
OŠ Novska, Novskaos-novska-001@skole.htnet.hr
OŠ S. Kefelje, Kutinaos-kutina-004@skole.htnet.hr
OŠ Popovača, Popovačaos-popovaca@sk.htnet.hr
IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Dubovac, Karlovacos-dubovac-tajnistvo@ka.t-com.hr
OŠ Vladimir Nazor, Duga Resaos-duga-resa-001@skole.t-com.hr
OŠ Cetingrad, Cetingradravnatelj@os.cetingrad.hr
OŠ Barilović, Barilovićos-belaj-001@skole.htnet.hr
OŠ Slunj, Slunjos-slunj-001@skole.htnet.hr
OŠ Mahično, Mahičnoos-mahicno-008@skole.htnet.hr
OŠ Slava Raškaj, Ozaljos-slava-raskaj@ka.t-com.hr
OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Ogulinos-ogulin-002@skola.htnet.hr
Prva osnovna škola Ogulin, Ogulinos-ogulin-001@skole.htnet.hr
V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VI OŠ Varaždin, Varaždin6.os-tajnistvo@vz.htnet.hr
OŠ I. K. Sakcinskog Ivanec, Ivanecos-ivanec-001@skole.htnet.hr
OŠ Ljubešćica, Ljubešćicaos-ljubescica-001@skole.t-com.hr
OŠ Petrijanec, Petrijanecos-petrijanec-001@skole.t-com.hr
OŠ Šemovec, Šemovecos-semovec1@vz.htnet.hr
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OŠ Fran Koncelak, Drnjeracunovodstvo-os-drnje-001@kckzz.t-com.hr
OŠ Mihovil Pavlek Miškina, Đelekovecosnovna.skola.mihovil.pavlek.miskina@kc.t-com.hr
OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevacos-grgura-karlovcana@kc.t-com.hr
OŠ Kloštar Podravski, Kloštar Podravskios-klostar-podravski-001@skole.t-com.hr
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnicaos-koprivnica-001@skole.t-com.hr
OŠ Braća Radić, Koprivnicaos-koprivnica-002@skole.t-com.hr
OŠ Đuro Ester, Koprivnicatajnik@kc.t-com.hr
OŠ Koprivnički Bregi, Koprivnički Bregios-koprivnicki-breg@kc.t-com.hr
OŠ Ljudevita Modeca, Križevcios-krizevci-001@skole.t-com.hr
OŠ Molve, Molveos-molve-001@skole.t-com.hr
OŠ Novigrad Podravski, Novigrad Podravskios-novigrad-podravski-001@skole.t-com.hr
OŠ Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabnoos-sveti-ivan-zabno-001@skole.t-com.hr
OŠ Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovecos-sveti-petar-orehovec-001@skole.t-com.hr
OŠ Kalnik, Kalnikso-kalnik@kc.t-com.hr
OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijekaos.sidonije.rubido.erddy.gornja.rijeka@kc.t-com.hr
OŠ Andrije Palmovića, Rasinjaos-rasinja-001@skole.t-com.hr
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
I.osnovna škola, Bjelovartajnistvo@1osb.ims.hr
II.osnovna škola, Bjelovar2.os-bjelovar@bj.t-com.hr
III.osnovna škola, Bjelovaros-bjelovar-003@skole.htnet.hr
IV.osnovna škola, Bjelovaros-bjelovar-004@skole.htnet.hr
Osnovna škola Mirka Pereša , Kapelaos-mirka-peresa@bj.t-com.hr
Osnovna škola Rovišće, Rovišćeos-rovisce-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Čazma, Čazmaos-cazma-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Štefanje, Štefanjeos-stefanje-001@skole.htnet.hr
Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvaros-daruvar-001@skole.t-com.hr
ČOŠ Jana Amosa Komenskog , Daruvaros-daruvar-002@skole.t-com.hr
Osnovna škola Đulovac, Đulovacos-djulovac-001@skole.htnet.hr
Osnovna škola Garešnica, Garešnicaos-garesnica-001@skole.t-com.hr
Osnovna škola Slavka Kolara , Hercegovacos-hercegovac-001@skole.htnet.hr
Osnovna škola Mate Lovraka , Veliki Grđevacos-mate-lovrak@bj.t-com.hr
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Centar, Rijekaos-rijeka-003@skole.t-com.hr
OŠ Centar, Rijekaos-rijeka-003@skole.t-com.hr
OŠ Bakar, Bakaros-bakar-001@skole.t-com.hr
OŠ VLADIMIRA NAZORA , CRIKVENICAos-crikvenica-002@skole.t-com.hr
OŠ Zvonka Cara, CRIKVENICAOS-CRIKVENICA-003@skole.t-com.hr
OŠ Petar Zrinski Čabar, ČABAROS-CABAR-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Gorana Kovačića, DELNICEOS-DELNICE-001@skole.t-com.hr
OŠ Frana Krste Frankopana, BROD NA KUPIos-f.k.frankopan@ri.t-com.hr
OŠ Fran Krsto Frankopan Krk, KRKos-krk-001@skole.t-com.hr
OŠ FRANE PETRIĆA, CRESOS-CRES-001@skole.t-com.hr
OŠ Rikard Katalinić Jeretov, OPATIJAOS-OPATIJA-002@skole.t-com.hr
OŠ IVANA RABLJANINA RAB, RABOS-BANJOL-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko, VRBOVSKOOS-VRBOVSKO-001@skole.t-com.hr
OŠ KOSTRENA, KOSTRENAo.s.kostrena@ri.t-com.hr
OŠ HRELJIN, HRELJINOS-HRELJIN-002@skole.t-com.hr
OŠ ČAVLE, ČAVLEOS-CAVLE-001@skole.t-com.hr
OŠ Lokve, LOKVEOS-LOKVE-001@skole.t-com.hr
OŠ JELENJE - DRAŽICE, DRAŽICEOS-DRAZICE-001@skole.t-com.hr
OŠ ˝Milan Brozović˝, KASTAVos-kastav-001@skole.t-com.hr
OŠ Klana, KLANAOS-KLANA-001@skole.t-com.hr
OŠ SVETI MATEJ, VIŠKOVOos-viskovo-001@skole.t-com.hr
OŠ Kraljevica, KRALJEVICAOS-KRALJEVICA-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivanke Trohar, FUŽINEOS-FUZINE-001@skole.t-com.hr
OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRANos-lovran-001@skole.t-com.hr
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MIRKOVIĆ, OPATIJAmirkovic.school@gmail.com
OŠ MARIA MARTINOLIĆA, MALI LOŠINJOS-MALI-LOSINJ-001@skole.t-com.hr
OŠ Dr. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJIos-matulji-001@skole.t-com.hr
OŠ DRAGO GERVAIS, JURDANIOS-BRESCA-002@skole.t-com.hr
OŠ Ivan Mažuranić, NOVI VINODOLSKIos-novi-vinodolski-001@skole.t-com.hr
OŠ dr. Josipa Pančića Bribir, BRIBIROS-BRIBIR-001@skole.t-com.hr
OŠ Jurja Klovića Tribalj, TRIBALJOS-TRIBALJ-002@skole.t-com.hr
OŠ Skrad, SKRADOS-SKRAD-001@skole.t-com.hr
OŠ Dr. Branimira Markovića, RAVNA GORAos-ravna-gora-001@skole.t-com.hr
OŠ Mrkopalj, MRKOPALJOS-MRKOPALJ-001@skole.t-com.hr
OŠ Brod Moravice, BROD MORAVICEOS-BROD-MORAVICE-001@skole.t-com.hr
IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OŠ Kralja Tomislava , Udbinaos-kralja-tomislava@gs.htnet.hr
OŠ Plitvička Jezera, Plitvička Jezeraos-plitvicka-jezera@gs.htnet.hr
OŠ Dr. Jure Turića Gospić, Gospićos-gospic-001@skole.htnet.hr
OŠ Dr. A. Starčevića Klanac, Pazarišteos-klanac-002@skole.htnet.hr
OŠ Dr. F. Tuđmana , Lički Osikos-licki-osik-003@skole.t-com.hr
OŠ A. G.Matoša , Novaljaos-novalja-001@skole.t-com.hr
X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OŠ Gradina, Gradinaos-gradina@skole.t-com.hr
OŠ Suhopolje, Suhopoljeos-suhopolje-001@skole.t-com.hr
OŠ Antuna Gustava Matoša, Čačincios-cacinci-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazjeos-gornje-bazje-001@skole.htnet.hr
OŠ Vladimir Nazor, Viroviticaos-virovitica-002@skole.htnet.hr
OŠ Ivan Goran Kovačić, Zdencios-zdenci-001@skole.htnet.hr
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Viroviticaos-ib-mazuranic@vt.t-com.hr
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovicaos-orahovica-001@skole.htnet.hr
OŠ August Cesarec, Špišić Bukovicaos-august-cesarec@vt.htnet.hr
OŠ Mikleuš, Mikleušos-mikleus@vt.htnet.hr
OŠ Eugena Kumičića, Slatinaos-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
OŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovicaos-vladimira-nazora@vt.htnet.hr
OŠ Josipa Kozarca, Slatinaos-slatina-002@skole.htnet.hr
OŠ Petra Preradovića, Pitomačaos-pitomaca-tajnistvo@vt.htnet.hr
OŠ Davorina Trstenjaka, Čađavicaos-cadjavica-001@skole.t-com.hr
OŠ Voćin, Voćinos-vocin-001@skole.htnet.hr
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Braće Radić, Pakracos-pakrac-001@skole.htnet.hr
Dobriše Cesarića, Požegaos-pozega-001@skole.htnet.hr
Vilima Korajca, Kaptolos-kaptol-001@skole.htnet.hr
Ivana Gorana Kovačića, Velikaos-i.g.kovacica@po.htnet.hr
Julija Kempfa, Požegaos-julija-kempfa@po.t-com.hr
Stjepana Radiča, Čaglinos-caglin-001@skole.htnet.hr
Dragutina Lermana, Brestovacos_dlerman@hi.htnet.hr
Mladost, Jakšićos-jaksic-001@skole.t-com.hr
fra kaje Adžića, Pleternicaos-k-a-pleternicanina@po.htnet.hr
Zdenka Turkovića, Kutjevoos-zdenka.turkovica@po.htnet.hr
Antuna Kanižlića, Požegaos-pozega-003@skole.htnet.hr
XII. BRODOSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OŠ Ivan Goran Kovačić, Slavonski Brodos-slavonski-brod-001@skole.t-com.hr
OŠ Dragutin Tadijanović, Slavonski Brodos.dragutin.tadijanovic@sb.t-com.hr
OŠ Blaž Tadijanović, Slavonski Brodos.blaz.tadijanovic@sb.t-com.hr
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brodos-slavonski-brod-003@skole.t-com.hr
OŠ Antun Mihanović, Slavonski Brodos-a.mihanovic@skole.t-com.hr
OŠ Bogoslav Šulek, Slavonski Brodos-slavonski-brod-005@skole.t-com.hr
OŠ Ivan Mažuranić, Sibinjos-sibinj-001@skole.t-com.hr
OŠ Dr Stjepan Ilijašević, Oriovacos-oriovac-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivan Meštrović, Vrpoljeos.ivan.mestrovic.vrpolje1@sb.t-com.hr
OŠ Ivan Filipović, Velika Kopanicaos-velika-kopanica-001@skole.t-com.hr
OŠ Viktor Car Emin, Donji Andrijevcios-viktor-car-emin@sb.t-com.hr
OŠ A. M. Reljković, Bebrinaos-bebrina-001@skole.t-com.hr
OŠ Vjekoslav Klaić, arčinos-garcin-001@skole.t-com.hr
OŠ Sikirevci, Sikirevcios-sikirevci-002@skole.t-com.hr
OŠ Matija Gubec, Cernikos-cernik-001@skole.t-com.hr
OŠ Ljudevita aja, Nova radiškaos-nova-gradiška-001@skole.t-com.hr
OŠ M. A. Relković, Davoros-davor@sb.t-com.hr
XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ Š.Kožičića Benje, Zadaros-zadar-004@skole.htnet.hr
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OŠ Ivan Goran Kovačić, Đakovoos-djakovo-002@skole.t-com.hr
OŠ Tenja, Tenjaos-tenja-013@skole.htnet.hr
OŠ Vladimir Nazor, Čepinos-cepin-001@skole.htnet.hr
OŠ Matija Gubec, Piškorevcios-piskorevci-oo6@skole.htnet.hr
OŠ Dalj, Daljos-dalj-001@skole.htnet.hr
OŠ Vladimira Becića, Osijekos-osijek-005@skole.t-com.hr
OŠ Retfala, Osijekos-osijek-019@skole.htnet.hr
OŠ Viljevo, Viljevoos-viljevo-001@skole.htnet.hr
OŠ Bilje, Biljeos-bilje-001@skole.t-com.hr
OŠ Dobriša Cesarić, Osijekos-osijek-014@skole.t-com.hr
OŠ Antuna Mihanovića, Osijekos-osijek-004@skole.htnet.hr
OŠ Gorjani, Gorjanios-gorjani-001@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Kukuljevića, Belišćeos-belisce-001@skole.htnet.hr
OŠ Mladost, Osijekos-osijek-006@skole.htnet.hr
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijekos-osijek-007@skole.htnet.hr
OŠ August Harambašić, Donji Miholjacos-donji-miholjac-001@skole.htnet.hr
OŠ Grigor Vitez, Osijekos-grigor-vitez-osijek@htnet.hr
OŠ J.J.Strossmayera, Đurđenovacos-djurdjenovac-001@skole.htnet.hr
OŠ Tin Ujević, Osijekos-osijek-012@skole.htnet.hr
OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovacos-bizovac-001@skole.t-com.hr
OŠ Dore Pejačević, Našiceos-dore-pejacevic@os.t-com.hr
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovoos-valpovo-001@skole.htnet.hr
OŠ IvanaFilipovića, Osijekos-osijek-018@skole.htnet.hr
OŠ Josipa Kozarca, Semeljcios-semeljci-001@skole.t-com.hr
OŠ Vijenac, Osijekos-osijek-008@os.skole.hr
OŠ Jagode Truhelke, Osijekos-osijek-010@skole.t-com.hr
OŠ S.S.Kranjčevića, Levanjska Varošos-levanjska-varos-001@skole.t-com.hr
OŠ J.A.Čolnića, Đakovoos-djakovo-004@skole.t-com.hr
OŠ Hrvatski sokol, Podravski Podgajcios-podgajci-podravski-002@skole.htnet.hr
OŠ Franje Krežme, Osijekos-osijek-003@skole.htnet.hr
OŠ Kralja Tomislava, Našiceosnovna.skola.kralja.tomislava.nasice@os.htnet.hr
OŠ Šećerana, Beli Manastiros-secerana-001@skole.t-com.hr
OŠ Mate Lovraka, Vladislavcios-vladislavci-002@skole.t-com.hr
OŠ Ljudevita Gaja, Osijekosnovna.skola.ljudevita.gaja@os.htnet.hr
OŠ Miroslava Krleze, Čepinoskrleza@skole.t-com.hr
OŠ Čeminac, Čeminacos-ceminac-001@skole.htnet.hr
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OŠ A.M.Petropoljskog, Drnišos.a.mihanovica.petropoljskog@si.t-com.hr
OŠ Domovinske zahvalnosti Knin os-knin@si.t-com.hr
OŠ Primošten, Primoštenos-primosten-001@skole.htnet.hr
OŠ Skradin, Skradinos-skradin@si.htnet.hr
OŠ Tisno, Tisnoos-tisno-001@skole.htnet.hr
OŠ Vodice, Vodiceos-vodice-001@skole.t-com.hr
OŠ Brodarica, Brodaricaos-brodarica-009@skole.htnet.hr
OŠ Fausta Vrančića, Šibenikos-sibenik-001@skole.htnet.hr
OŠ J. Dalmatinca, Šibenikos-sibenik-004@skole.htnet.hr
OŠ P. Krešimira IV, Šibenikos-p-kresimir-iv-si@si.htnet.hr
OŠ Vidici, Šibenikos-sibenik-006@skole.htnet.hr
OŠ Vrpolje, Šibenikos-vrpolje-007@skole.htnet.hr
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OŠ A.I S.Radića, Gunjaos-a.s.radic@vk.t-com.hr
OŠ D.Tadijanovića, Vukovaros-vukovar-002@skole.htnet.hr
OŠ I.G.Kovačića, Vinkovcios-igk@vk.htnet.hr
OŠ A.Cesarca, Ivankovoos-ivankovo-001@skole.t-com.hr
OŠ Zrinskih, Nuštartajnistvo.zrinus@vk.t-com.hr
OŠ J.Lovretića, Otokos-otok-001@skole.t-com.hr
OŠ Ilok, Ilokos-ilok-001@skole.t-com.hr
OŠ Nijemci, Nijemcios-nijemci-001@skole.htnet.hr
OŠ M.Lovraka, Županja, Županjaos-m.lovraka@vk.t-com.hr
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OŠ Marjan, Splitos-split-001@skole.htnet.hr
Marka Marulića , Sinjos-sinj-002@skole.htnet.hr
OS Vrgorac, Vrgoracos-vrgorac-001@skole.htnet.hr
OS fra Pavla Vučkovića, Sinjosfrapav@inet.hr
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA, MAKARSKAos-s.ivicevica@st.t-com.hr
OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućuracos-knez-mislav@st.t-com.hr
Osnovna škola Knez Trpimir, Kaštel Gomilicaos-knez-trpimir@st.t-com.hr
OŠ Kamešnica, Otokos-kamesnica@st.t-com.hr
OŠ Pučišća, Pučišćaos-pucisca@st.t-com.hr
Ivana Lovrića, Sinjos-sinj-001@skole.htnet.hr
OŠ Dr.fra Karlo Balić, Šestanovacos-sestanovac-001@skole.htnet.hr
OŠ Petra Kružića, Klisos-klis-001@skole.htnet.hr
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
OŠ I.G. Kovačića, Čepićos-purgarija-cepic-001@skole.htnet.hr
OŠ V. Nazora, Rovinjos-rovinj-002@skole.htnet.hr
OŠ Poreč, Porečos-porec-001@skole.htnet.hr
OŠ V. Gržalje, Buzetos-buzet-001@skole.htnet.hr
OŠ T. Peruško, Pulaos-tperusko@pu.htnet.hr
Pazinski kolegij klasična gimnazija, Pazinkolegij@pazinski-kolegij.hr
OŠM. Balote, Buje os-buje-001@skole.htnet.hr
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OŠ Antun Masle, Orašacos-antun-masle@du.t-com.hr
OŠ Marin Getaldić, Dubrovnikos-marina-getaldića@du.htnet.hr
OS fra Ante Gnječ, Staševicaos-stasevica-002@skole.htnet.hr
OS Župa Dubrovačka, Ž.Dubrovačkaos-zupa@du.htnet.hr
OŠ Vladimir Nazor, Pločeos-ploce-001@skole.htnet.hr
OŠ Vela Luka, Vela Lukaos-vela-luka-001@skole.htnet.hr
OŠ Trpanj, Trpanjos-trpanj-001@skole.htnet.hr
OŠ Ston, Stonos-ston-001@skole.htnet.hr
OŠ Smokvica, Smokvicaos-smokvica-001@skole.hnet.hr
OŠ Slano, Slanoos-slano-001@skole.htnet.hr
OŠ Dubrovačko Primorje, D.Primorjeos-primorje@du.htnet.hr
OŠ Petar Šegedin, Orebićos-petra-segedina@du.htnet.hr
0Š P.Kanevalića, Korčulaos-korcula-001@skole.htnet.hr
OŠ Otrići, Otrićios-otric-seoci-001@skole.htnet.hr
OŠ Opuzen, Opuzenos-opuzen-001@skole.htnet.hr
OŠ Mljet, Mljetos-babino-polje-001@skole.htnet.hr
OŠ Kuna, Kunaos-kuna-003@skole.htnet.hr
OŠ Stjepan Radić, Metkovićos-stjepana-radica@skole.t-com
OŠ don Mihovil Pavlinović, Metkovićos-don-pavlinovica@du.htnet.hr
OŠ Cavtat, Cavtato.s.cavtat-tajnistvo@htnet.hr
OŠ Kula Norinska, Kula Norinskaos-kula-norinska@du.htnet.hr
OS Janjina, Janjinaos-janjina-002@skole.htnet.hr
OŠ I.D.Mišić Komin, Komino.s.ivo.dugandzic.misic@du.htnet.hr
OŠ Gruda, Grudaos-gruda1@du.htnet.hr
OŠ Braća Glumac Lastovo, Lastovoos-lastovo-001@skole.htnet.hr
OŠ Blato, Blatoos-blato-001@skole.htnet.hr
OŠ Ante C.Pinjac, Žrnovoos-ante-curac-pinjac@du.htnet.hr
XX. MEÐIMURSKA ŽUPANIJA
I.OŠ ČAKOVEC, ČAKOVECl.osnovna-skola@ck.t-com.hr
II.OŠ Čakovec, Čakovecii.osnovna.skola1@ck.t-com.hr
OŠ Donja Dubrava, Donja Dubravaos-donja-dubrava-001@skole.hr
OŠ Donji Kraljevec, Donji Kraljevecos.d.kraljevec@ck.t-com.hr
OŠ DR.Ivana Novaka, Macinecos.macinec.tajnistvo@hi.t-com.hr
OŠ T.Goričanca, Mala Suboticaos-mala-subotica-001@skole.t-com.hr
OŠ Hodošan, Hodošanos-hodosan@ck.t-com.hr
OŠ I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Lopatinecos-sveti-juraj-na-bregu-001@skole.htnet.hr
OŠ Mursko Središće, Mursko Središćeos-mursko-sredisce-001@skole.t-com.hr
OŠ Nedelišće, Nedelišćeos-nedelisce@ck.t-com.hr
OŠ Orehovica, Orehovicaos-orehovica@ck.t-com.hr
OŠ Prelog, Prelogos-prelog-001@skole.t-com.hr
OŠ Selnica, Selnicaos-selnica-001@skole.t-com.hr
OŠ Sveta Marija, Sveta Marijaos-sveta-marija-001@skole.t-com.hr
OŠ V. Nazora, Pribislavecos-pribislavec-004@skole.t-com.hr
OŠ Kuršanec, Kuršanecos-kursanec@ck.t-com.hr
XXI. GRAD ZAGREB
I.OŠ Dugave, Zagrebos-zagreb-087@skole.t-com.hr
OŠ A.G.Matoša, Zagrebos-zagreb-028@skole.htnet.hr
OŠ Ante Kovačića, Zagrebos.a.kovacica@zg.t-com.hr  
OŠ Antuna Mihanovića, Zagrebos-zagreb-016@skole.htnet.hr
OŠ Augusta Cesarca, Zagrebos-zagreb-039@skole.htnet.hr
OŠ Augusta Harambašića, Zagrebos-zagreb-029@skole.t-com.hr
OŠ Augusta Šenoe, Zagreb
OŠ Borovje, Zagrebosnovna.skola.borovje@zg.t-com.hr
OŠ Brestje, Sesveteos-sesvete-139@skole.htnet.hr
OŠ Brezovica, Brezovicaos-brezovica-083@skole.t-com.hr
OŠ Bukovac, Zagrebos-zagreb-033@skole.htnet.hr
OŠ Cvjetno Naselje, Zagrebos-zagreb-073@skole.htnet.hr
OŠ Čučerje, Zagrebos-zagreb-024@skole.htnet.hr
OŠ Dobriše Cesarića, Zagrebos.dobrise.cesarica@inet.hr
OŠ Dr. Vinka Žganca, Zagrebos-zagreb-045@skole.htnet.hr
OŠ Dr.Ante Starčevića, Zagrebante.starcevica@skole.htnet.hr
OŠ Dragutina Kušlana, Zagrebos-zagreb-046@skole.htnet.hr
OŠ F. Galovića, Zagrebos-zagreb-096@skole.t-com.hr
OŠ Gračani, Zagreb
OŠ Granešina, Zagrebos-zagreb-020@skole.htnet.hr
OŠ Grofa Janka Draškovića, Zagrebos-zagrb-053@skole.t-com.hr
OŠ Gustava Krkleca, Zagrebos-gkrkleca@skole.t-com.hr
OŠ Horvati, Zagrebos-zagreb-058@skole.htnet.hr
OŠ Ivana Cankara, Zagrebos-zagreb-012@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Filipovića, Zagrebos-zagreb-030@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Filipovića, Zagrebos-zagreb-030@skole.t-com.hr
OŠ Ivana Granđe,, Soblinecos-ivana.grandje@zg.htnet.hr
OŠ Ivana Meštrovića, Zagrebos-zagreb-060@skole.htnet.hr
OŠ Ive Andrića, Zagrebos-zagreb-086@skole.htnet.hr
OŠ J. J. Strossmayera, Zagrebos-zagreb-008@skole.t-com.hr
OŠ Josipa Račića, Zagrebos-zagreb-063@skole.htnet.hr
OŠ Jure Kaštelana, Zagrebos-jure-kastelana@zg.htnet.hr
OŠ Kreativan razvoj, Zagrebravnatelj@kreativan-razvoj.hr
OŠ Kustošija, Zagrebosk@zg.htnet.hr
OŠ Lovre Pl. Matačića, Zagrebos-zagreb-043@skole.t-com.hr
OŠ Lučko, Zagreb
OŠ M.J.Zagorke, Zagrebos-zagreb-023@skole.htnet.hr
OŠ Mate Lovraka, Zagrebos-m.lovrak@zg.t-com.hr
OŠ Matije Gupca, Zagrebnatalia@os-mgubec.hr
OŠ Medvedgrad, Zagrebos-zagreb-013@skole.t-com.hr
OŠ Mladost, Zagrebos-zagreb-091@skole.t-com.hr
OŠ Nikole Tesle, Zagrebskola@os-tesla.hr
OŠ Otok, Zagrebos-otok@zg.t-com.hr
OŠ Pantovčak, Zagrebos-zagreb-005@skole.t-com.hr
OŠ Pavleka Miškine, Zagrebos-zagreb-014@skole.htnet.hr
OŠ Petra Preradovića, Zagrebos-zagreb-044@skole.t-com.hr
OŠ Prečko, Zagrebos-zagreb-065@skole.htnet.hr
OŠ Rapska, Zagrebos-zagreb-077@skole.htnet.hr
OŠ Remete, Zagrebpedagogica@os-remete.hr
OŠ Savski Gaj, Zagrebos-zagreb-081@skole.htnet.hr
OŠ Sesvetska Sela, Sesveteosnovna.skola.sesvetska.sela@zg.t-com.hr
OŠ Stenjevec, Zagrebpedagoginja@os-stenjevec.t-com.hr
OŠ Sveta Klara, Zagrebos-sveta-klara-090@skole.htnet.hr
OŠ Špansko - Oranice, Zagrebos.spansko-oranice@skole.hr
OŠ Tina Ujevića, Zagrebos-zagreb-076@skole.htnet.hr
OŠ Tituša Brezovačkog, Zagrebos-zagreb-054@skole.t-com.hr
OŠ Trnsko, Zagrebured@os-trnsko-zg.skole.hr
OŠ Vladimira Nazora, Zagrebos-zagreb-027@skole.htnet.hr
OŠ Vukomerec, Zagrebos-zagreb-047@skole.htnet.hr
OŠ Žuti brijeg, Zagrebos-zagreb-018@skole.htnet.hr
OŠ Bana J. Jelačića, Zagreboo-bana.j.jelacica@zg.t-com.hr
OŠ Rudeš, Zagrebos-rudes@zg.t-com.hr
OŠ Dragutina Tadijanovića, Zagrebos-zagreb-051@skole.t-com.hr
OŠ Malešnica, Zagrebos-zagreb-056@skole.htnet.hr
OŠ Kralja Tomislava, Zagrebos-zagreb-059@skole.htnet.hr
OŠ Ljubljanica, Zagrebos-zagreb-070@skole.htnet.hr
OŠ Retkovec, Zagrebos-zagreb-017@skole.t-com.hr
OŠ Vugrovec-Kašina, Kašinaos-kasina-105@skole.t-com.hr
none
none